Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Naše organizace byla založena v roce 1920. Do jejího čela byl zvolen přítel Václav Hanzlík a do výboru jmenováni přítel Košvanec František a přítel Hůlka Emil spolu z dalšími členy. Bohužel se z těchto let zachovalo velmi málo záznamů a tak nemohou být jména všech členů uvedena v této kronice.

Do roku 1925 vykonával funkci předsedy již zmíněný Václav Hanzlík. Tehdejší organizace se ve své činnosti zabývala hlavně chovem čistokrevného zvířectva. Od roku 1925 vedl organizaci přítel Antonín Šafránek a 15.8.1926 byla pořádána první výstava drobného zvířectva v Dobrovici.

          Čekalo je hodně práce. Nejdříve museli vybudovat klece pro králíky a voliéry pro drůbež. Protože to byli nejen zruční řemeslníci, ale hlavně zapálení chovatelé, práce jim šla jedna radost. Výstavy se konaly ve dvoře za radnicí, v sokolovně a na koupališti.

          První výstava se konala na zahradě hotelu Radnice a skončila velmi úspěšně. Jako taková přispěla ke zvýšení zájmu o chovatelskou práci hlavně u tehdejšího starosty
a obecního zastupitelstva. Další výstava v Dobrovici byla pořádána v roce 1928 v rámci tehdejší národopisné  výstavy v Mladé Boleslavi. Za 87 let trvání prošla organizace celou řadou úskalí a změn, ale může se pochlubit mnoha pěknými úspěchy. Jako předsedové se vystřídali přátelé Král J., Hůlka E., Košvanec F., Kořínek J., Lipský J., Fukárek K. Zákrzevský Erich, Linka Oldřich, po něm byl v roce 1968 zvolen přítel Václav Hradec, který tuto funkci zastával celých  35 let až do roku 2003.

           Jako jednatelé fungovali přátelé Košvanec F., Král J., Vít Jan, Linka Oldřich, Hůlka Emil, Fukárek K., Mikšíček  Jan,  Muller J.,  JUDr V. Jansa, Vrabec Vítězslav a  Hana Hadrbolcová.

          Jako pokladníci pak přátelé Košvanec Fr., Kalousek J., Ing. Vostrovský Václav, Mikšíček Jan, Zákrzevský Erich, Linka Oldřich, Bystrý Emil, Kuchta Fr., Mareš V. a Burian Ota. Zvěřina Jiří z Úherců. Hadrbolec Josef a Heřmanský Vladimír. Ale mimo již zmíněných funkcionářů se na úspěších organizace podíleli i další členové. Např. Gloser Hynek, Hon František, Sládeček Karel, Pavlíček Josef,  Řidký Karel, Suchomel Jaromír a další. Byla to celá řada nadšených a neumdlévajících členů a funkcionářů a všechny úspěchy  vznikaly
z jejich zájmu a obětavosti a hlavně z velké lásky k organizaci jako takové.

       Počet členů kolísal a pohyboval se stále okolo 30. Pouze během druhé světové války dosáhl kulminačního bodu 129 členů.

          V  našem spolku byla chována pravděpodobně všechna plemena králíků, která v republice byla. Spolek vlastnil po celou řadu let spolkové králíky, kteří byli  přidělováni členům, ti pak byli povinni odvést jako náhradu tetovaná a registrovaná  zvířata, která pak byla buď odprodána nebo přidělena dále.

          Byly pořádány i časté výstavy, které byly nejen dobře organizovány, ale byly     zároveň i přehlídkou vyspělosti našeho spolku a všech chovatelů. Tak pro dokreslení činnosti spolku uvádím některá data výstav. 29.-30.5.1942 se konala výstava  na dvoře radnice v Dobrovici, 22.-23.5. 1943 v Úhercích. Roku 1952 byla   tato výstava konána jako okresní. Poté se konaly výstavy v letech 1962,1965,1968. Dále pravidelně každý rok o dobrovické pouti.

          Členové naší organizace se také začali pravidelně zúčastňovat nově zavedených soutěží pořádaných Okresní organizací Mladá Boleslav mimo hojné účasti na výstavách v blízkém
i dalekém okolí, na nichž získávají pěkná ocenění a čestné ceny.

          Počínaje rokem 1945 pořádá naše organizace s malými přestávkami vždy koncem roku téměř pravidelně stolní bodování králíků a holubů, které je pak odrazovým můstkem jak do nového chovatelského roku, tak i perspektivou úspěchů na výstavách obesílaných členy
i samotnou organizací.

         V 70. letech byli hlavními oporami organizace tito členové: Burian Otakar, Hradec Václav, Hon František, Kopáček Bohumil, Kuchta František, Mikšíček Jan, Pažout Jaroslav, Petrů Jiří, Zvěřina Jiří a Truksa Vítěslav.

                   Pořádali jsme výstavy ve dvoře samoobsluhy na náměstí, na hřišti u sokolovny 
a na dětském hřišti. Pravidelně se pořádal chovatelský ples a na zámku ve Vinařicích se pořádali taneční zábavy. Někteří členové  sekali příkopy v okolí Dobrovice, za což dostávala organizace peníze na svoji činnost.
Vyrobilo se 120 klecí pro králíky, hlavně v podnikových dílnách, v dílně u vodáků a u přítele Linky. Uskutečnila se návštěva chovatelů ze Zvolena 
a chovatelé ze Zvolena byli na návštěvě u nás.

          V 80.tých letech po zbourání samoobsluhy, jsme pořádali výstavy na dvoře radnice.

          Základní  organizace dostala od města pozemek se stodolou v ulici 9.května. V roce 1982 začala výstavba chovatelského areálu, dokončen byl v roce 1985. Slavnostního otevření se zúčastnil také, mimo zástupců obce, předseda UV ČSCH přítel Jaromír Kubart.

          Na výstavbě areálu se odpracovalo tisíce brigádnických hodin. Nejvíce jich odpracovali přítel Hradec Václav, Ernest Štěpán, Volek František, Hon František a  Švaral Štěpán.
I ostatní členové ZO se podíleli na výstavbě např. Adášek Josef, Dědina Pavel , Hradec Milan,Kučera Karel, Rylich Vladimír, rodina Stehlíkova, Petrů Jiří.

          Po dokončení areálu se začalo s výrobou nových klecí na králíky, holuby i drůbež. Na jejich výrobě se nejvíce podílel př.Kučera. Začal se také organizovat prodej kuřic i jiné mladé drůbeže, který se stal hlavním zdrojem příjmů organizace.

          Členové ZO vystavovali svá zvířata na výstavách v širokém okolí na výstavách mláďat králíků na národních výstavách v Brně a dvakrát i na výstavě INTERKANIN v Lipsku
a Budapešti, kde získal Milan Hradec na kuní králíky vždy čestnou cenu.

         Od roku 1990 se práce ZO soustředí na pořádání tří výstav ročně a na prodej mladé drůbeže. Po odborné stránce se také výrazně zkvalitnila práce našich členů. Přítel Hradec Václav byl členem klubu Vídeňských králíků a klubu plymutek, Ing. Kraus také členem klubu Vídeňských králíků, Hana Hadrbolcová v klubu ALHADUBI,  Miroslav Heller a František Volek v klubu VSS, Libor Vízek v klubu mastných plemen. Milan Hradec ml. a Jana Špaková v klubu chocholatých plemen drůbeže, Vladimír Vaněček v klubu Sebritek.

          Dlouhou a bohatou historii má chovatelský kroužek a práce s mládeží. Kroužek založila v roce 1959 Marta Červinková na ZŠ v Dobrovici. Od roku 1970 se na jeho vedení začal podílet Václav Hradec. A od té doby po dobu třiceti let   byla práce našeho kroužku nejlepší
v celých Čechách. Do současnosti se zúčastňují naši mladí chovatelé národních setkání mladých chovatelů, kde tvoří 80-100 procent soutěžících okresu Mladá Boleslav. Nejdříve pořádaných při  národních výstavách mláďat králíků, později samostatně koncem srpna.
Několik jmen z počátku činnosti kroužku,Truksa Vítěslav,Verfl Jaroslav, Hradec Milan, Syrový František, Horák Karel, Lenka Průšová.   

  O celou naší organizaci a její chod se  vzorně staral posledních 15let předseda spolku přítel Hradec Milan.